17025 Consulting

Algemeen – GAP-analyse – complete begeleiding van het accreditatie-traject

17025-consultants bieden alle soort van consulting diensten aan, waar een test- of kalibratielaboratorium behoefte aan heeft. Beginnend bij een algemeen advies, maar ook een GAP-analyse waarbij vastgesteld wordt wat er nog ontbreekt om een accreditatie aanvraag bij de Raad voor Accreditatie in te dienen behoort tot de mogelijkheden net zo als een complete begeleiding van de gehele accreditatie traject.

Handboek opstellen/interne audit/bijscholen van personeel
17025 consultants kunnen u tijdrovend werk uit handen nemen; wat dacht u van het schrijven van een compleet handboek of het uitvoeren van een interne audit, het opstellen van diverse procesdocumenten etc. Ook het (bij-)scholen van uw personeel, zodat de kennis van de ISO/IEC 17025 verdiept wordt, kunnen wij verzorgen.

Afhandelen van afwijkingen volgens de 4-O-methode
Indien u al geaccrediteerd bent en u bij voorbeeld door de Raad voor Accreditatie geconstateerde afwijkingen moet oplossen, kunnen wij u helpen dit volgens het gevraagde 4-O-principe te doen.

Projectmanagement / interim management
Last but not least kunnen wij ook het projectmanagement van u overnemen en zelfs desgewenst een interim managementfunctie vervullen.