17025 Download pagina

Een bedrijf, dat laboratorium-activiteiten conform ISO/IEC 17025:2017 wil uitvoeren, is verplicht ook andere normen in acht te nemen.

De EA en de ILAC zijn uitgevers van zulke aanvullende documenten. De EA (European co-operation for Accreditation) is de Europese koepelorganisatie van alle Europese accreditatie-instellingen. De Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) en de Belgische Belac zijn lid van de EA.

De ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) is de wereldwijde vereniging van accreditatie-instellingen, die zich bezighouden met accreditatie van inspectie-instellingen en laboratoria. De EA en de vijf andere accreditatie-instellingen van de overige continenten zoals APAC,  IAAC,  AFRAC,  SADCA en  ARAC  werken nauw samen met de ILAC.

Regels van de EA, die aanvullend op ISO/IEC 17025:2017 voor beproevings- en kalibratielaboratoria gelden, zijn:

Regels van de ILAC, die aanvullend op de ISO 17025:2017 voor beproevings- en kalibratielaboratoria gelden, zijn:

LET OP : Aan onze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg altijd de bron-uitgever van  de relevante informatie, met name voor de actuele versie van de uitgegeven documenten.

Te weten: www.ilac.org en  www.european-accreditation.org Voor uitgebreide informatie over verplichte documenten kunt u terecht op de website van de RvA www.rva.nl