A-afwijking? Geen paniek!

Wanneer uw organisatie wordt geconfronteerd met een categorie A afwijking naar aanleiding van een onderzoek door de RvA, gelden andere spelregels voor het oplossen van deze afwijking dan bij een categorie B afwijking.

Een categorie A afwijking wordt alleen gegeven indien het RvA-team van mening is dat de inspecties onjuiste of onbetrouwbare resultaten opleveren, accreditatie onterecht wordt geclaimd of wanneer een direct gevaar aanwezig is voor mens en milieu.

De accreditatie wordt direct geschorst, tenzij u binnen een door de RvA-teamleider gestelde termijn van maximaal 20 werkdagen een analyse van de grondoorzaak en een omvangs-/impactanalyse opstelt tezamen met een plan van aanpak om de afwijking op te lossen. Geaccrediteerde werkzaamheden dienen, waar nodig, direct te worden gestaakt.

De RvA heeft e.e.a. in het document BR004 vastgelegd.

Gezien de impact die een categorie A afwijking op uw inspectie-organisatie heeft is het inschakelen van professionele begeleiding op zo’n moment een goede keuze. Wij helpen u met het vinden van de ‘root cause’, het bepalen van de impact en het formuleren van een plan van aanpak voor het oplossen van de afwijking(en).  Ook helpen wij u om te voorkomen dat u nogmaals in een situatie terecht komt, waarin schorsing van de accreditatie dreigt.

Neem direct contact met ons op en we bespreken uw opties in alle vertrouwelijkheid!