Audits

Audits spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit en conformiteit van uw laboratorium. Bij 17025-consultants beschikken we over ervaren auditoren die u kunnen ondersteunen bij interne audits, leveranciersaudits en accreditatie-audits volgens de ISO/IEC 17025-norm.

Onze auditoren hebben uitgebreide kennis van de norm en begrijpen de specifieke eisen die van toepassing zijn op laboratoria en meetinstellingen. We werken nauw met u samen om een auditprogramma te ontwikkelen dat is afgestemd op uw organisatie en doelstellingen.

De 17025-consultants kunnen een interne audit in uw bedrijf uitvoeren. Wij baseren de interne audit op de richtlijn ISO 19011:2018 en stellen desgewenst samen met u het auditprogramma op en werken een auditplan voor de desbetreffende audits uit.

Tijdens de audits zullen we uw processen, procedures en documentatie grondig beoordelen om te verifiëren of ze voldoen aan de vereisten van de norm. We identificeren sterke punten en geven praktische tips om uw kwaliteitssysteem te verbeteren. U ontvangt een uitvoerig auditverslag dat niet alleen afwijkingen, maar ook verbetervoorstellen bevat.

Mail of bel ons!

Neem vandaag nog contact met ons op en laat onze ervaren auditoren u ondersteunen bij het uitvoeren van audits die de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw activiteiten waarborgen.