Training meetonzekerheid

Om meetwaarden in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het essentieel om de nauwkeurigheid van de meting te weten.

Een meetwaarde van bijvoorbeeld – 50 km/u – krijgt een hele andere lading als daar een meetonzekerheid van 1%, of 10% bij wordt afgegeven. Zeker als er een oordeel – pass or fail – over de meetwaarde moet worden gegeven!

Gedegen kennis en begrip van meetonzekerheidsberekeningen is daarom van groot belang.

Onze deskundige consultants hebben uitgebreide ervaring met meetonzekerheidsberekeningen en zijn op de hoogte van de meest recente methoden en technieken.

Opzet van de training

In deze 2-daagse training leren cursisten hoe meetonzekerheden op een gestructureerde en correcte manier moeten worden gekwantificeerd en verwerven ze de benodigde kennis om meetonzekerheden accuraat te beoordelen en te rapporteren.

Dag 1 – Behandelen van theorie, afgewisseld met oefeningen.

Dag 2 – Verdieping van de theorie toegepast op de klant-specifieke onderwerpen en ingaan op specifieke vragen van deelnemers. Op deze dag maken we gezamenlijk de eerste aanzet voor het bepalen van de meetonzekerheid naar keuze van de deelnemers.

Te behandelen onderwerpen

 • Metingen en meetonzekerheid
  • Uitleg van de begrippen: meetonzekerheid, kalibratie, justeren, nauwkeurigheid, precisie, onzekerheidsinterval, waarschijnlijkheid, normale verdeling, herleidbaarheid.
 • Eisen in ISO 17025 t.a.v. meetonzekerheid
  • Wat vraagt de ISO 17025 voor verschillende situaties?
  • Uitzonderingen (meetonzekerheid hoeft niet altijd bepaald te worden)
 • Andere normen en kenbronnen
  • GUM
  • RvA-,  EA- en ILAC-documenten
  • ISO guides
 • Berekenen van meetonzekerheid
  • Verschillende benaderingen: top-down en bottom up
  • Opstellen van een meetonzekerheidsberekening
  • Kwantificeren van onzekerheidsbronnen
 • Omgaan met meetonzekerheid
  • Beoordelen van specificaties
  • Beoordelen van kalibratie-certificaten
 • Inbedden van meetonzekerheid in het kwaliteitssysteem
  • Borgen van kwaliteit
  • Criteria voor lijn-controles (z-score, En-waarde)
  • Meetonzekerheid in rapportage (eenheden, afronden)

Uw resultaat

Na afronding van deze training:

 • Zijn de deelnemers in staat een meetonzekerheidsberekening op te stellen volgens GUM
 • Beschikken deelnemers over de kennis om te voldoen aan de eisen van de ISO-17025
 • Is er een aanzet gereed voor het bepalen van de meetonzekerheid van uw onderwerp naar keuze

Kosten

Deze 2-daagse training kost € 1.500,- exclusief btw per deelnemer.

Vereiste vaardigheden van de deelnemers

Wij gaan er vanuit dat alle deelnemers bekend zijn MS Excel en een basiskennis hebben van statistiek en wiskunde op MBO+ niveau. Onderwerpen zoals normale verdeling en differentiëren worden opgefrist als dat nodig is.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en de actuele trainingsdagen en locaties!