17025 Training

Als uw medewerkers nog niet van de ISO 17025:2017 op de hoogte zijn, kunnen de 17025-consultants een in-company scholing aanbieden. In een halve of hele dag wordt de norm besproken.

De cursisten ontvangen een verzorgde lesmap met lesbladen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en workshops wordt uitgelegd wat de ISO 17025:2017 vereist.

Er is veel gelegenheid tot stellen van vragen en aan het eind kan ook een multiple choice toets afgelegd worden (niet verplicht). Desgewenst kan een deelname certificaat of een diploma met cijfer verstrekt worden.

Er worden verschillende cursussen aangeboden: o.a. Introductie in de norm 17025, afhandelen van afwijkingen conform de 4-O-methode en opstellen van een Kwaliteitshandboek.