Interne Audit 17025

De 17025 consultants kunnen een interne audit in uw bedrijf uitvoeren. Wij baseren de interne audit op de richtlijn ISO 19011:2018 en stellen desgewenst samen met u het auditprogramma op en werken een auditplan voor de desbetreffende audit uit.

U ontvangt een uitvoerig auditverslag dat niet alleen afwijkingen bevat maar ook verbetervoorstellen.