17025 Blog

De titel van dit artikel is iets te kort door de bocht geformuleerd, maar feit is, dat de experts van 17025-consultants in deze weken vaak gevraagd worden, of wij ook laboratoria op de weg naar een accreditatie voor het uitvoeren van PCR-tests conform ISO 17025:2017 kunnen begeleiden. 

Het antwoord is: ja dat kunnen wij. Wij verzorgen desgewenst gehele trajecten, inclusief het opleveren van een kwaliteitshandboek, het uitvoeren van interne audits en scholing van uw medewerkers op gebied van EN ISO/IEC 17025:2017, of onderdelen van het accreditatietraject.  Wij bespreken graag met u, wat in uw geval handig is.

Testlaboratoria, die PCR, RT-PCR en TMA-tests op aanwezigheid van het Corona-virus (moleculaire COVID-19 diagnostiek) uitvoeren vallen in het kader van de “Aanbesteding laboratoriumtesten” onder de accreditatieplicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De accreditaties worden door de RvA (Raad voor Accreditatie) uitgesproken. Op 30-juni 2021 heeft het Ministerie van VWS de voorwaarden voor de aanbesteding gepubliceerd. Aanvragen voor het behalen van een 17025-accreditatie dienen i.v.m. de sluiting van de Aanbesteding op 16-8-2021,  vóór 16 augustus 2021 te zijn ontvangen door de RvA.

Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft.