17025 Blog

De RvA heeft een nieuwe versie van Toelichtingsdocument T021 gepubliceerd. Het betreft de 6e  versie.  Deze versie vervangt de 5e versie d.d. 6-2-2019. De nieuwe versie is beschikbaar op de site van de RvA. De T021 is bedoeld voor  inspectie instellingen, die op basis van EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd zijn en aan testlaboratoria, die op basis van EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd zijn

T021 betreft de accreditatie van monsterneming. In punt 7 (pag.9) van de nieuwe T021 staat opgesomd welke wijzigingen zijn doorgevoerd.  Het betreft een aantal verwijderingen en een aantal uitbreidingen.

Verwijderd zijn die verwijzingen op de EN ISO/IEC 17025 versie 2005 en de uitleg toepassing accreditatiemerk alsmede de scope voorbeelden.

Toegevoegd is in de tabel van hoofdstuk 2  het “Stand-alone” sampling. De tabel van de oude versie bevatte zes mogelijke situaties waarin het nemen van monsters kon plaats vinden en in de nieuwe versie zijn 10 mogelijke situaties opgenomen.

Een verdere toevoeging betreft het hoofdstuk  5.4. Bepaling van de meetonzekerheidwaarin eisen en een referentiedocument m.b.t. meetonzekerheid ten aanzien van monsterneming vastgelegd zijn.

Heeft u vragen  omtrent de relevantie van naleving van de T021 door uw inspectie instelling, neem gerust contact op met 17025-consultants.