Uitstel voor implementatie ISO/IEC 17025:2017
17025 Blog

ILAC heeft op 11 juni jl. bekend gemaakt, dat de overgangstermijn voor de implementatie van ISO/IEC 17025:2017 is verlengd tot 1 juni 2021. Hoewel de RvA hierover nog geen informatie op haar website heeft gepubliceerd, ligt het voor de hand, dat ook de RvA deze nieuwe deadline gaat hanteren. Bron: ILAC

Read more
Mogelijk uitstel voor implementatie ISO/IEC 17025:2017 ?
17025 Blog

De nieuwe versie van de laboratoriumnorm ISO/IEC 17025 (uit 2017) zou normaliter uiterlijk op 30 november 2020 moeten zijn geïmplementeerd door de geaccrediteerde instellingen. Omdat bedrijven door de coronacrisis met vertragingen te maken krijgen, heeft het ILAC Arrangement Management Committee (AMC) het initiatief genomen en bepleit een verlenging van deze termijn.

Read more