CONSENSUS DUITSTALIGE ACCREDITATIE INSTELLINGEN OVER DE FORMULERING VAN DE SCOPES BIJ ISO/IEC 17025 ACCREDITATIES
17025 Blog

De vier Duitstalige accreditatie instellingen, te weten de DAkkS (uit Duitsland), de AA (uit Oostenrijk), de SAS (uit Zwitserland) en de LAS (uit Liechtenstein) hebben op 6 november 2020 een document getekend waarmee men uniformiteit in de formulering van de scopes van accreditaties van testlaboratoria wil bereiken. Thans verschillen de scope-formuleringen van de diverse accreditatie […]

Read more