Versnelling scope-uitbreiding 17025-accreditatie
17025 Blog

De RvA is in april 2023 met een pilotproject begonnen dat de verbetering (lees versnelling) van de aanvraag procedure voor de uitbreiding van een accreditatie op gebied van de ISO 17025 tot doel heeft. In totaal heeft de RvA vijf geaccrediteerde laboratoria bereid gevonden aan deze pilot mee te werken.  Als de nieuwe procedure een […]

Read more
CONSENSUS DUITSTALIGE ACCREDITATIE INSTELLINGEN OVER DE FORMULERING VAN DE SCOPES BIJ ISO/IEC 17025 ACCREDITATIES
17025 Blog

De vier Duitstalige accreditatie instellingen, te weten de DAkkS (uit Duitsland), de AA (uit Oostenrijk), de SAS (uit Zwitserland) en de LAS (uit Liechtenstein) hebben op 6 november 2020 een document getekend waarmee men uniformiteit in de formulering van de scopes van accreditaties van testlaboratoria wil bereiken. Thans verschillen de scope-formuleringen van de diverse accreditatie […]

Read more
Uitstel voor implementatie ISO/IEC 17025:2017
17025 Blog

ILAC heeft op 11 juni jl. bekend gemaakt, dat de overgangstermijn voor de implementatie van ISO/IEC 17025:2017 is verlengd tot 1 juni 2021. Hoewel de RvA hierover nog geen informatie op haar website heeft gepubliceerd, ligt het voor de hand, dat ook de RvA deze nieuwe deadline gaat hanteren. Bron: ILAC

Read more
Mogelijk uitstel voor implementatie ISO/IEC 17025:2017 ?
17025 Blog

De nieuwe versie van de laboratoriumnorm ISO/IEC 17025 (uit 2017) zou normaliter uiterlijk op 30 november 2020 moeten zijn geïmplementeerd door de geaccrediteerde instellingen. Omdat bedrijven door de coronacrisis met vertragingen te maken krijgen, heeft het ILAC Arrangement Management Committee (AMC) het initiatief genomen en bepleit een verlenging van deze termijn.

Read more
17025 Consultants van start!
17025 Blog

17025 Consultants is een nieuwe naam in de wereld van testen en kalibreren, maar wij zijn al jaren actief in de wereld van conformiteitsbeoordelingen………

Read more