Uitstel voor implementatie ISO/IEC 17025:2017
17025 Blog

ILAC heeft op 11 juni jl. bekend gemaakt, dat de overgangstermijn voor de implementatie van ISO/IEC 17025:2017 is verlengd tot 1 juni 2021. Hoewel de RvA hierover nog geen informatie op haar website heeft gepubliceerd, ligt het voor de hand, dat ook de RvA deze nieuwe deadline gaat hanteren. Bron: ILAC

Read more