17025 Blog

Kans om feedback te geven voor 10 november 2021.

Test- en kalibratie laboratoria, al dan niet geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025:2017, kunnen nu hun ervaring die zij met de laboratoriums norm ISO 17025:2017 opgedaan hebben, direct aan het juiste adres bij de ISO-organisatie doorgeven.

De laboratoria zijn immers – ook via deze website — door het Comité  van de Conformiteitsbeoordeling van de Internationale Organisatie voor Normering (ISO/CASCO) uitgenodigd om hun bijdrage aan een enquête te leveren.

Het is overigens al de tweede enquête over de standaard ISO/IEC 17025:2017; de eerste keer vroeg men al direct  kort nadat de gereviseerde versie van deze “lab-norm” uitgegeven was naar de mening van laboratoria. Nu echter verwacht men respons welke op praktijkervaring met de norm is gebaseerd. Praktijkervaring was bij de eerste enquête nog niet aanwezig. 

Bedrijven (laboratoria) die graag hun input willen geven, kunnen dit tot 10 november 2021.

Op de website van ISO staat de link naar de enquête https://www.smartsurvey.co.uk/s/63XFD5/

Er staan 13 vragen klaar, waarvan de laatste vraag ruimte biedt om voorstellen voor verbeteringen c.q. veranderingen en aanvullingen in te vullen.

Bijdrages mogen worden geleverd door overheidslaboratoria, private 3rd-party-laboratoria, interne laboratoria, accreditatie instellingen en overige organisaties.    Wij wensen u veel succes bij het voordragen van uw feedback.