17025 Blog

De RvA is in april 2023 met een pilotproject begonnen dat de verbetering (lees versnelling) van de aanvraag procedure voor de uitbreiding van een accreditatie op gebied van de ISO 17025 tot doel heeft. In totaal heeft de RvA vijf geaccrediteerde laboratoria bereid gevonden aan deze pilot mee te werken.  Als de nieuwe procedure een positief resultaat oplevert, gaat de RvA deze nieuwe manier van afhandelen vanaf 2024 voor alle klanten beschikbaar stellen. De reden dat voor de pilot 17025-laboratoria  benaderd zijn, heeft er mee te maken, dat  deze regelmatig uitbreidingen aanvragen.

                                                                                                                                              
De aanpak 
Het nieuwe aanvraag proces leunt op  een drietal pijlers:

Aankondigen: de geaccrediteerde instelling informeert de RvA minimaal zes weken voor het indienen van de volledige uitbreidingsaanvraag over zijn gewenste uitbreiding.

Tijd reserveren: de RvA gaat n.a.v. de informatie de benodigde beoordelaarscapaciteit reserveren en direct een beoordelingsdatum afstemmen.  

Afspraken nakomen: de geaccrediteerde instelling die de uitbreiding van zijn accreditatie wenst, committeert zich aan de afgesproken aanlevering van alle benodigde documenten op de aanvraagdatum en tevens aan de datum waarop de eventuele corrigerende maatregelen beschikbaar komen.

Met deze aanvraag procedure nieuwe stijl, vormgegeven in de pilot, hoopt de RvA een verbetering te realiseren. De RvA gaat in het kader van de pilot samen met de geaccrediteerde instelling monitoren of  de voorwaarden van de nieuwe manier van het afhandelen van de uitbreidingsaanvragen realistisch en haalbaar zijn en hoe de vernieuwde aanpak in de praktijk werkt.

Evaluatie van de pilot
Tegen einde van 2023 zal het pilotproject worden afgesloten en gezamenlijk worden geëvalueerd.  De uitkomsten van het project zullen dan, daar waar noodzakelijk tot aanpassingen van de nieuwe optie van het aanvraagproces leiden en tot gevolg hebben dat de nieuwe procedure vanaf 2024 in gebruik genomen kan worden.

Overigens blijft het huidige proces (zonder aankondiging) naast de nieuwe procedure bestaan, voor bedrijven die daar de voorkeur aan geven.

Overweegt u een scope-uitbreiding en heeft u vragen neem gerust contact op met 17025-consultants