17025 Blog

De nieuwe versie van de laboratoriumnorm ISO/IEC 17025 (uit 2017) zou normaliter uiterlijk op 30 november 2020 moeten zijn geïmplementeerd door de geaccrediteerde instellingen. Omdat bedrijven door de coronacrisis met vertragingen te maken krijgen, heeft het ILAC Arrangement Management Committee (AMC) het initiatief genomen en bepleit een verlenging van deze termijn.

ILAC is de afkorting van International Laboratory Accreditation Cooperation, de organisatie, waarvan de wereldwijde accreditatie instellingen, zoals bijvoorbeeld de RvA in Nederland en de Belac in België, lid zijn.

Duidelijkheid in juni 2020

In het ILAC-voorstel wordt 1 juni 2021 als nieuwe deadline voor de implementatie van de ISO/IEC 17025:2017 genoemd. Thans zijn er veel laboratoria ( bijvoorbeeld in Duitsland minder dan de helft) die nog niet aan de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 voldoen. De leden van ILAC mogen zich tot 4 juni 2020 over het voorstel uitspreken. In verloop van de maand juni zal het besluit gepubliceerd worden.

Medewerking van EU vereist ter voorkoming accreditatie verlies

Ook als de ILAC op basis van het votum van de ILAC-leden het besluit tot uitstel van de implementatie datum neemt, betekent dit nog niet, dat alle horden genomen zijn. In de EU geldt immers voor de huidige harmonisatie-status, tot en met 31-12-2020, nog de ISO/IEC 17025:2005. Deze harmonisatie-status zal niet automatisch verlengd worden, als de implementatiedatum voor de nieuwe versie van de ISO/IEC 17025:2017 door ILAC uitgesteld wordt. Dit houdt in dat accreditaties, die op deze (obsolete) norm gebaseerd zijn in januari 2021 niet meer geldig zijn. Om deze “gap” te sluiten, is het dus nodig dat de Europese Commissie de harmonisatie-status van de ISO/IEC 17025:2005 aanpast.

Bron: DAkkS